Dit zijn de resultaten voor 'Betalingsgeschillen afhandelen als verkoper die deel uitmaakt van Betaaldiensten'

Betalingsgeschillen afhandelen als verkoper die deel uitmaakt van Betaaldiensten

In sommige situaties kan uw koper zijn of haar financiële instelling vragen een betalingsgeschil te openen als hij of zij denkt dat er een probleem is met een bestelling. Leer hoe u een betalingsgeschil over een eBay-transactie afhandelt als verkoper die deel uitmaakt van Betaaldiensten.

Belangrijk
De informatie op deze pagina is alleen van toepassing op klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten die buiten de Europese Unie wonen, kunnen ons artikel Handling payment disputes as a managed payments seller (dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels) raadplegen.

Een betalingsgeschil ontstaat op eBay wanneer een koper een terugboeking of een ander soort geschil start bij zijn of haar financiële instelling. Het kan bijvoorbeeld een PayPal-geschil zijn. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom kopers betalingsgeschillen indienen:

 • De koper heeft het object niet ontvangen
 • De koper heeft een object ontvangen dat niet overeenkomt met de beschrijving in uw aanbieding
 • De verkoper heeft de transactie niet herkend
 • Er is meer dan eens betaling voor een object bij de koper in rekening gebracht
 • Er is meer dan eens betaling voor de transactie bij de koper in rekening gebracht
 • De koper is van gedachten veranderd

Als een van uw kopers een betalingsgeschil indient en het succesvol is, draait de financiële instelling de transactie terug. Dat betekent dat het geld dat de koper oorspronkelijk heeft betaald, aan hem of haar wordt terugbetaald. Afhankelijk van waarom het betalingsgeschil van de koper succesvol was, kunnen we dit geld van u terugvorderen.

Kopers kunnen niet meer dan één oplossing gebruiken om een terugbetaling te krijgen. Als een koper een betalingsgeschil indient, wordt een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay, een openstaande annulering van de bestelling of een retouraanvraag voor dezelfde transactie direct gesloten. U kunt bovendien geen terugbetalingen met Bestellingen in de Verkopershub of Verkocht in Mijn eBay starten als er een openstaand betalingsgeschil is.

Reageren op een betalingsgeschil

Wanneer een geschil wordt geopend, informeert eBay u door middel van een e-mail. We kunnen u dan vragen om aanvullende informatie of om de gegevens van de transactie te bevestigen, zodat we binnen 5 dagen na het bericht over het geschil, of zoals aangegeven in de e-mail, namens u op het geschil kunnen reageren.

Reageren op een betalingsgeschil.

Wanneer een geschil wordt ingediend door uw koper, kunt u kiezen wat u wilt doen:

 • Het geschil accepteren, zodat de koper een terugbetaling ontvangt
 • Het geschil aanvechten en bewijs of aanvullende informatie verstrekken, bijvoorbeeld bewijs dat het object is geleverd op het verzendadres dat in de bestelling is opgegeven

Informatie die kan helpen wanneer u reageert op een betalingsgeschil:

 • Trackinggegevens waaruit blijkt dat de bestelling is geleverd op het verzendadres dat overeenkomt met het adres in de bestelling
 • Gedetailleerde foto's van het object uit de aanbieding waaruit de objectstaat blijkt, inclusief bewijs van echtheid, indien van toepassing
 • Relevante correspondentie tussen u en de koper om eventuele problemen op te lossen

Hoe betalingsgeschillen worden verwerkt

eBay verzendt alle relevante informatie die u over het geschil verstrekt naar de juiste financiële instelling. Het kan voorkomen dat eBay al over voldoende informatie beschikt om het geschil aan te vechten. In dat geval delen we die informatie namens u.

Nadat u een geschil hebt geaccepteerd of het hebt aangevochten door bewijs te verstrekken, houden we u via e-mail op de hoogte van de status van het geschil wanneer we updates van de financiële instelling ontvangen. U kunt de status van een betalingsgeschil ook zien in Transactieproblemen oplossen.

Het kan voorkomen dat eBay een geschil bij de financiële instelling aanvecht, ongeacht hoe u reageert. In sommige gevallen kunnen financiële instellingen een gesloten betalingsgeschil opnieuw openen. We informeren u in die gevallen en kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om het betalingsgeschil aan te vechten.

Het kan tot 90 dagen duren om het betalingsgeschil op te lossen, afhankelijk van de betalingsmethode of de creditcardmaatschappij.

De uiteindelijke uitkomst van het betalingsgeschil wordt bepaald door de financiële instelling. U komt mogelijk voor verkopersbescherming in aanmerking als u de onderstaande richtlijnen volgt. Als het betalingsgeschil is ingediend omdat het object afwijkt van de beschrijving, kunt u de koper vragen het object te retourneren. Houd er echter rekening mee dat we de koper niet kunnen dwingen het object te retourneren.

Geschilkosten

Als een koper een betalingsgeschil indient en u aansprakelijk wordt geacht voor het betwiste bedrag, brengt eBay de kosten van het betalingsgeschil bij u in rekening. Als u het betalingsgeschil accepteert en een terugbetaling doet, scheldt eBay u de kosten van het betalingsgeschil kwijt en bent u verantwoordelijk voor het terugbetalingsbedrag dat aan de koper wordt overgemaakt.

Verkopersbescherming

Als de transactie in aanmerking komt voor bescherming, betalen wij de kosten van het betalingsgeschil en schelden we de kosten kwijt in de volgende situaties:

Wanneer een koper meldt dat hij of zij het object niet heeft ontvangen:

Voorafgaand aan de ontvangst van het betalingsgeschil: er is voor de betrokken transactie een geschil van hetzelfde type onder de Geld-terug-garantie van eBay gesloten waarbij eBay heeft bepaald dat u niet verantwoordelijk was; of

Voorafgaand aan de ontvangst van het betalingsgeschil: er is voor de betrokken transactie een geschil van hetzelfde type onder de Geld-terug-garantie van eBay opgelost als gevolg van een terugbetaling aan uw koper.

De koper is terugbetaald: u hebt eerder een volledige terugbetaling gedaan voor dezelfde transactie.

U hebt bewijs van levering verstrekt dat al het volgende omvat:

 • Trackingnummer verstrekt door de expediteur (uiterlijk geüpload op de datum in het bericht over het betalingsgeschil)
 • De leveringsstatus 'geleverd'
 • Datum van levering
 • Adres van ontvanger, dat overeenkomt met het adres in de bestelling (inclusief de plaats, het land en de postcode of het internationale equivalent daarvan)
 • Bewijs van bevestiging via handtekening als de totale kosten van een bestelling (inclusief verzendkosten en belastingen) € 550 of meer bedragen, geüpload als afbeelding tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil. Als u objecten aanbiedt op andere sites, kan de vereiste voor bevestiging via handtekening verschillen

Wanneer een koper meldt dat een object afwijkt van de objectbeschrijving:

Voorafgaand aan de ontvangst van het betalingsgeschil: er is voor de betrokken transactie een geschil van hetzelfde type onder de Geld-terug-garantie van eBay gesloten waarbij eBay heeft bepaald dat u niet verantwoordelijk was; of

Voorafgaand aan de ontvangst van het betalingsgeschil: er is voor de betrokken transactie een geschil van hetzelfde type onder de Geld-terug-garantie van eBay opgelost als gevolg van een terugbetaling aan uw koper.

De koper is terugbetaald: u hebt eerder een volledige terugbetaling gedaan voor dezelfde transactie.

De koper is gedeeltelijk terugbetaald: u hebt eerder een gedeeltelijke terugbetaling gedaan voor een object dat geopend, gebruikt of beschadigd aan u is geretourneerd. De verkoopcommissie wordt bij een gedeeltelijke terugbetaling niet terugbetaald.

Wanneer een koper meldt dat hij of zij de transactie niet herkent:

U hebt bewijs van levering verstrekt dat al het volgende omvat:

 • Trackingnummer verstrekt door de expediteur (uiterlijk geüpload op de datum in het bericht over het betalingsgeschil)
 • De leveringsstatus 'geleverd'
 • Datum van levering
 • Adres van ontvanger, dat overeenkomt met het adres in de bestelling (inclusief de plaats, het land en de postcode of het internationale equivalent daarvan)
 • Bewijs van bevestiging via handtekening als de totale kosten van een bestelling (inclusief verzendkosten en belastingen) € 550 of meer bedragen, geüpload als afbeelding tijdens het aanvechten van het betalingsgeschil. Als u objecten aanbiedt op andere sites, kan de vereiste voor bevestiging via handtekening verschillen

Transacties die niet in aanmerking komen voor bescherming

Objecten die niet in overeenstemming zijn met het beleid voor verboden en beperkte objecten van eBay, komen niet in aanmerking voor verkopersbescherming.

Objecten die niet worden gedekt door de Geld-terug-garantie van eBay komen niet in aanmerking voor verkopersbescherming.

Betalingsgeschillen voorkomen

U kunt betalingsgeschillen helpen voorkomen door altijd het volgende te doen:

 • Gedetailleerde, accurate aanbiedingen maken
 • Meerdere hoogwaardige foto's van uw objecten toevoegen
 • Een verzendservice met tracking en bewijs van levering gebruiken
 • Bevestiging via handtekening toevoegen als de totale kosten van een bestelling (inclusief verzendkosten en belastingen) € 550 of meer bedragen. Als u objecten aanbiedt op andere sites, kan de vereiste voor bevestiging via handtekening verschillen
 • Snel reageren op kopers die contact met u opnemen via Berichten, en samenwerken om eventuele problemen op te lossen
 • Communicatie en ondersteunende documentatie bewaren met behulp van eBay-tools

 

Tip
U kunt van verkopersbescherming profiteren door u aan onze richtlijnen te houden en indien nodig bewijs te verstrekken.

Was deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik op Contacteer ons voor meer hulp.