Dit hebben we gevonden voor 'Uw verkooptransacties op eBay afstemmen'

Uw eBay-verkooptransacties afstemmen

Het is belangrijk dat u tijdens het beheer van uw bedrijf toegang hebt tot alle informatie over uw verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al uw verkoopactiviteiten, dus u kunt ervoor zorgen dat uw interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina geldt alleen voor klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten buiten de Europese Unie kunnen het artikel Uw eBay-verkooptransacties afstemmen lezen (dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels.)

U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van uw bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met uw eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten, overzichten en facturen downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar u kunt uw financiële overzicht en uw factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

De meeste bestanden hebben de CSV-indeling, die u kunt openen met spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Uw financiële overzicht heeft echter de PDF-indeling.

U kunt deze documenten gebruiken om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder ziet u de documenten die u in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Uw transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al uw accountactiviteit voor een bepaald datumbereik. Hieronder vindt u details van uw transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer uw rapport beschikbaar is. Zo downloadt u het transactierapport:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen.
 2. Selecteer in het linkermenu de optie Melden.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer in het keuzemenu de optie Transactierapport.
 5. Selecteer het type rapport (bestellingen, terugbetalingen of beide) en selecteer de begin- en einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken.

Rapporten aanpassen

U kunt uw transactierapporten aanpassen door kolommen met gegevens over transacties, uitbetalingen, verzending en objecten toe te voegen of te verwijderen. Dat doet u als volgt:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Rapporten.
 2. Selecteer in het keuzemenu de optie Transactierapport.
 3. Selecteer Kolominstellingen aanpassen.
 4. Selecteer Transactiegegevens, Uitbetalingsgegevens, Verzendgegevens of Objectgegevens.
 5. Selecteer of deselecteer informatie voor uw rapporten.
 6. Selecteer Opslaan.

U kunt uw transactierapporten ook aanpassen door een specifieke uitbetaling te selecteren op het tabblad Uitbetalingen. Alle aanpassingen die u aanbrengt op het tabblad Rapporten of Uitbetalingen, gelden voor alle toekomstige transactierapporten. U kunt altijd terugkeren naar de standaardinstellingen door Standaardinstellingen herstellen te selecteren.

De tijden in uw transactierapport komen mogelijk niet overeen met de transactietijden in uw administratie vanwege verschillen tussen internationale tijdzones. Daardoor kan uw transactierapport soms wat afwijken van andere rapporten. Hieronder vindt u enkele van de gegevens die uw transactierapport kan bevatten. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie helpen met de afstemming:

 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Nettobedrag: het nettobedrag dat u voor de transactie ontvangt
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde bankrekening voor de uitbetaling
 • Status: de status van de transactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die u ontvangt.

Tip
Als geld van u is geblokkeerd, vindt u de gegevens in uw transactierapport.

Uitbetalingsrapport

Uw uitbetalingsrapport bevat een overzicht van uw uitbetalingen voor een specifiek datumbereik. Zo downloadt u het uitbetalingsrapport:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen.
 2. Selecteer in het linkermenu de optie Melden.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer in het keuzemenu de optie Uitbetalingsrapport.
 5. Selecteer de begin- en einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken naast het rapport dat u wilt downloaden.

De rapporten die u aanvraagt, worden 90 dagen bewaard. Daarna moet u ze opnieuw aanvragen met behulp van bovenstaande instructies.

Tip
Uitbetalingsdatums komen waarschijnlijk niet precies overeen met de datums op uw bankafschrift door de verwerkingstijd van eBay en uw bank.

Financieel overzicht

Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw maandelijkse accountactiviteit. Aan het begin van elke maand ontvangt u een e-mail om u te laten weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van uw transacties, waaronder informatie over claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen en uitbetalingen voor die maand.

Zo downloadt u uw financiële overzicht in de Verkopershub en Mijn eBay:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen of in Mijn eBay naar Betalingen.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat u wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledig afschrift.

Maandelijkse overzichten zijn tien jaar beschikbaar om te worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

Tip
U vindt een overzicht van uw kosten en crediteringen op uw maandelijkse financiële overzicht of in een gedownload transactierapport. Beide zijn beschikbaar in de Verkopershub.

Factuur

Uw factuur omvat verleende services en alle toepasselijke verkoperskosten en andere kosten. Aan het begin van elke maand laten we u via een e-mail weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw factuur bevat de toepasselijke belasting op kosten en andere kosten die al zijn afgeschreven van uw beschikbare, verwerkte en geblokkeerde saldo. Als u op meerdere eBay-sites verkoopt, ziet u de kosten en belastingen gegroepeerd op valuta.

U kunt uw factuur downloaden in de Verkopershub of Mijn eBay. Dat doet u als volgt:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen of in Mijn eBay naar Betalingen.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. U ziet de lijst met beschikbare facturen per maand.
 4. Als u een rapport voor een bepaalde maand wilt downloaden, selecteert u Overzicht downloaden of Details downloaden.

Factureringscycli

Vanaf 1 mei 2022 genereert eBay alle financiële overzichten op de 1ste van de maand. Deze overzichten dekken activiteiten van de eerste tot de laatste dag van de kalendermaand. We hanteren de cyclus met facturen en financiële overzichten halverwege de maand dan niet meer. Lees hieronder veelgestelde vragen en antwoorden over factureringscycli voor meer informatie.

Waarom moet u mijn factureringscyclus verplaatsen om de datum te wijzigen waarop ik mijn rapporten ontvang?

We willen de rapportage- en afstemmingsprocessen voor verkopers stroomlijnen door alle rapportage over betalingen aan de kalendermaand aan te passen.

Kan ik ervoor kiezen deze overstap niet te maken?

eBay hanteert in de toekomst de cyclus met facturen en financiële overzichten halverwege de maand niet meer, dus we raden u aan uw processen bij te werken ter voorbereiding op deze verandering.

Kan ik ervoor kiezen om weer halverwege de maand mijn facturen en overzichten te ontvangen?

Nee, deze wijziging is bedoeld om afstemmings- en rapportageprocessen voor verkopers te vereenvoudigen. eBay hanteert in de toekomst de cyclus met facturen en financiële overzichten halverwege de maand niet meer.

Hoe is deze wijziging van invloed op mijn belastingaangiften?

Stel uw belastingadviseur of accountant op de hoogte van deze wijziging.

Wat gebeurt er in de maand waarin deze wijziging van kracht wordt? Ontvang ik twee facturen/financiële overzichten?

Begin april ontvangt u een btw-factuur en een financieel overzicht van de overgangsperiode van 16 dagen die loopt van het einde van de vorige cyclus tot het begin van de volgende (van 16 maart tot 31 maart). U ontvangt de factuur en het financiële overzicht van de volgende 30 dagen aan het begin van de volgende maand (1 mei 2022).

Bijvoorbeeld:

 • U ontvangt op of rond 16 maart uw btw-factuur en uw financiële overzicht voor verkopen van 16 februari tot 15 maart
 • U ontvangt op of rond 1 april nog een btw-factuur en een financieel overzicht met verkopen van 16 maart tot 31 maart
 • In de toekomst ontvangt u aan het begin van elke maand (1 mei, 1 juni, enzovoort) uw btw-factuur en financiële overzicht van uw activiteit in de vorige maand

Zullen mijn historische facturen en financiële overzichten nog beschikbaar zijn?

Historische facturen en financiële overzichten van verkopers blijven toegankelijk voor gebruikers via het tabblad Betalingen op de Verkopershub of het gedeelte Betalingen in Mijn eBay.

Tip
U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.