Dit hebben we gevonden voor 'Uw verkooptransacties op eBay afstemmen'

Uw eBay-verkooptransacties afstemmen

Het is belangrijk dat u tijdens het beheer van uw bedrijf toegang hebt tot alle informatie over uw verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al uw verkoopactiviteiten, dus u kunt ervoor zorgen dat uw interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina geldt alleen voor klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten buiten de Europese Unie kunnen het artikel Uw eBay-verkooptransacties afstemmen lezen.

U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van uw bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met uw eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten, overzichten en facturen downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar u kunt uw financiële overzicht en uw factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

De meeste bestanden hebben de CSV-indeling, die u kunt openen met spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Uw financiële overzicht heeft echter de PDF-indeling.

U kunt deze documenten gebruiken om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder ziet u de documenten die u in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Uw transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al uw accountactiviteiten voor een bepaald datumbereik. Hieronder vindt u details van uw transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer uw rapport beschikbaar is. Zo downloadt u het transactierapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Transactierapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer het rapport Soort en vervolgens de begindatum en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken

Rapporten aanpassen

U kunt transactierapporten aanpassen door kolommen met informatie over transacties, uitbetalingen, verzendingen en objecten toe te voegen of te verwijderen. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Rapporten in de Verkopershub.
 2. Selecteer Transactierapport in het keuzemenu.
 3. Selecteer Kolominstellingen aanpassen.
 4. Selecteer Transactiedetails, Uitbetalingsgegevens, Verzendgegevens of Objectgegevens.
 5. Selecteer of deselecteer informatie voor uw rapporten.
 6. Klik op Opslaan.

U kunt transactierapporten ook aanpassen door een specifieke uitbetaling te selecteren op het tabblad Uitbetalingen. Alle aanpassingen die u maakt vanaf het tabblad Rapporten of Uitbetalingen gelden voor alle toekomstige transactierapporten. U kunt altijd terugkeren naar de standaardinstellingen door Standaardinstellingen herstellen te selecteren.

De tijden in uw transactierapport komen mogelijk niet overeen met de transactietijden in uw administratie vanwege verschillen tussen internationale tijdzones. Daardoor kan uw transactierapport soms wat afwijken van andere rapporten. Hieronder vindt u enkele van de gegevens die uw transactierapport kan bevatten. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie helpen met de afstemming:

 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Nettobedrag: het nettobedrag dat u voor de transactie ontvangt
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde betaalrekening voor de uitbetaling
 • Status: de status van de transactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die u ontvangt

Tip
Als geld van u is geblokkeerd, vindt u de gegevens in uw transactierapport.

Uitbetalingsrapport

Uw uitbetalingsrapport bevat een overzicht van uw uitbetalingen voor een specifiek datumbereik. Zo downloadt u het uitbetalingsrapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Uitbetalingsrapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer de begin- en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken naast het rapport dat u wilt downloaden.

De rapporten die u aanvraagt, worden 90 dagen bewaard. Daarna moet u ze opnieuw aanvragen met behulp van bovenstaande instructies.

Tip
Uitbetalingsdatums komen waarschijnlijk niet precies overeen met de datums op uw bankafschrift door de verwerkingstijd van eBay en uw bank.

Financieel overzicht

Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw maandelijkse rekeningactiviteiten. U ontvangt elke maand een e-mail om u te laten weten dat uw financiële overzicht kan worden gedownload. Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van uw transacties, waaronder informatie over claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen en uitbetalingen voor die maand.

Zo downloadt u uw financiële overzicht in de Verkopershub en Mijn eBay:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - nieuw venster of nieuw tabblad in de Verkopershub of naar Betalingen - nieuw venster of nieuw tabblad in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat u wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledig afschrift.

Maandelijkse overzichten kunnen tien jaar lang worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

Tip
U vindt een record van uw kosten en crediteringen op uw maandelijkse financiële overzicht of in een gedownload transactierapport. Beide zijn beschikbaar in de Verkopershub.

Factuur

Uw factuur omvat verleende services en alle toepasselijke verkoperskosten en andere kosten. Via een e-mail laten we u maandelijks weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw factuur bevat de toepasselijke belasting op kosten en andere kosten die al zijn afgeschreven van uw beschikbare, verwerkte en geblokkeerde saldo. Als u op meerdere eBay-sites verkoopt, ziet u de kosten en belastingen gegroepeerd op valuta.

U kunt uw factuur downloaden in de Verkopershub of Mijn eBay. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub of naar Betalingen in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. U ziet de lijst met beschikbare facturen per maand.
 4. Als u een rapport voor een bepaalde maand wilt downloaden, selecteert u Overzicht downloaden of Details downloaden.

 

Tip
U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.