Dit hebben we gevonden voor 'Uw verkooptransacties op eBay afstemmen voor Betaaldiensten'

Uw verkooptransacties op eBay afstemmen

Het is belangrijk dat u tijdens het beheer van uw bedrijf toegang hebt tot alle informatie over uw verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al uw verkoopactiviteiten, dus u kunt ervoor zorgen dat uw interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina is alleen van toepassing op klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten die buiten de Europese Unie wonen, kunnen ons artikel Reconciling your eBay sales transactions for managed payments (dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels) raadplegen.

U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van uw bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met uw eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten, overzichten en facturen downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar u kunt uw financiële overzicht en uw factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

De meeste bestanden hebben de CSV-indeling, die u kunt openen met spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Uw financiële overzicht heeft echter de PDF-indeling.

U kunt deze documenten gebruiken om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder ziet u de documenten die u in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Uw transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al uw accountactiviteiten voor een bepaald datumbereik. Hieronder vindt u details van uw transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer uw rapport beschikbaar is. Zo downloadt u het transactierapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Melden.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Transactierapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer het type rapport (bestellingen, terugbetalingen of beide) en selecteer de begin- en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken.

De tijden in uw transactierapport komen mogelijk niet overeenkomen met de transactietijden in uw administratie, vanwege verschillen in internationale tijdzones. Dit kan leiden tot verschillen tussen uw transactierapport en andere rapporten. Hieronder vindt u enkele gegevens die u in uw transactierapport kunt aantreffen. Ze kunnen afzonderlijk of gecombineerd helpen met afstemming van uw administratie:

 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Nettobedrag: het nettobedrag dat je ontvangt voor de transactie
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde betaalrekening voor de uitbetaling
 • Status: de status van de transactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden van uw saldo afgetrokken voordat u uw uitbetaling ontvangt.

Tip 
Als geld van u is geblokkeerd, vindt u de gegevens in uw transactierapport.

Uitbetalingsrapport

Uw uitbetalingsrapport bevat een overzicht van uw uitbetalingen voor een specifiek datumbereik. Zo downloadt u het uitbetalingsrapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Melden.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Uitbetalingsrapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer de begin- en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken naast het rapport dat u wilt downloaden.

De rapporten die u aanvraagt, worden 90 dagen bewaard. Daarna moet u ze opnieuw aanvragen met behulp van bovenstaande instructies.

Tip
De uitbetalingsdatums komen waarschijnlijk niet precies overeen met de datums op uw bankafschrift als gevolg van de verwerkingstijd van eBay en van uw bank.

Financieel overzicht

Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw maandelijkse accountactiviteiten. U ontvangt elke maand een e-mail om u te laten weten dat uw financiële overzicht kan worden gedownload. Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van uw transacties, inclusief informatie over claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen, uitbetalingen en meer voor die maand.

Zo downloadt u uw financiële overzicht in Verkopershub of Mijn eBay:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub of Betalingen in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat u wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledige afschriften.

Maandelijkse overzichten zijn 10 jaar beschikbaar om te worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

TIP
U kunt een overzicht van uw vergoedingen en crediteringen vinden in uw maandelijkse Financiële overzicht, of door een Transactierapport te downloaden. Deze zijn beide beschikbaar in Verkopershub. 

Factuur

Uw factuur wordt opgesteld voor verleende diensten en bevat alle van toepassing zijnde verkoopkosten en andere kosten. Elke maand ontvangt u een e-mail om u te laten weten dat uw factuur beschikbaar is om te downloaden. Op uw factuur staan de van toepassing zijnde belastingen op vergoedingen en andere kosten die al van uw Beschikbare, Verwerkte en Geblokkeerde bedragen zijn afgetrokken. Als u op meerdere eBay-sites verkoopt, ziet u de kosten en belastingen gegroepeerd per valuta.

Zo downloadt u de factuur in Verkopershub of Mijn eBay:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in Verkopershub of Betalingen in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. U ziet hier een lijst van beschikbare facturen per maand.
 4. Selecteer Download Overzicht om een factuur voor een specifieke maand te downloaden of Gedetailleerde factuur.

Tip
U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.