Dit hebben we gevonden voor 'Verkopersbescherming bij betalingsgeschillen'

Verkopersbescherming bij betalingsgeschillen

Als een koper een betalingsgeschil indient, komt de verkoper mogelijk in aanmerking voor verkopersbescherming bij betalingsgeschillen.

Moet u een koper helpen met een probleem of twijfelt u over de volgende stappen?
Een koper helpen met een object dat niet is aangekomen
Een betalingsgeschil afhandelen

Als een koper een geschil opent bij de betaalinstelling (bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij of PayPal), informeert de instelling eBay over het geschil, waarna een procedure wordt gestart om het geschil met de koper op te lossen. eBay verzamelt informatie over de transactie en helpt de verkoper bewijs te verstrekken om zich te verdedigen.

De uiteindelijke uitkomst van het geschil wordt bepaald door de betaalinstelling. De verkoper komt echter mogelijk in aanmerking voor eBay-verkopersbescherming bij betalingsgeschillen. Meer informatie over hoe deze bescherming werkt, bijvoorbeeld welke transacties in aanmerking komen of zijn uitgesloten en wat verkopers moeten doen, vindt u in ons volledige beleid hieronder.

Bescherming, voorwaarden en uitsluitingen

Verkopersbescherming bij betalingsgeschillen kan van toepassing zijn als de koper om een van de volgende redenen een betalingsgeschil opent:

 • De koper heeft het object niet ontvangen.
 • De koper herkent de transactie niet of heeft een probleem hiermee.
 • Het ontvangen object komt niet overeen met de beschrijving.

Een verkoper komt in de volgende gevallen in aanmerking voor verkopersbescherming bij betalingsgeschillen:

 • De transactie moet voldoen aan de vereisten in dit beleid.
 • De verkoper moet binnen de vereiste termijnen reageren op het betalingsgeschil en actie ondernemen.
 • Als de verkoper het betalingsgeschil aanvecht, moet hij of zij het benodigde bewijs verstrekken.
 • De verkoper mag niet in strijd met de Gebruikersovereenkomst handelen.

eBay kan automatisch verkopersbescherming op een geschil toepassen zonder dat de verkoper op het geschil hoeft te reageren of er actie voor hoeft te ondernemen. Als we de bescherming automatisch toepassen, brengen we geen geschilkosten in rekening en vragen we geen vergoeding van de verkoper als het geschil in het voordeel van de koper wordt beslist.

In aanmerking komende scenario's en uitgesloten transacties

In aanmerking komende scenario's

 • De transactie was voor fysieke goederen en er is bewijs dat het object is geleverd of opgehaald.
 • De verkoper heeft via eBay een volledige terugbetaling overgemaakt aan de koper.
 • Er bestaat al een soortgelijk geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay dat is:
  • beslist in het nadeel van de koper of
  • opgelost met een volledige terugbetaling aan de koper via eBay.

Uitgesloten transacties

Vereiste acties en termijnen

ActiesTermijn
Het geschil accepterenBinnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het bericht over het geschil
Het geschil aanvechten en ondersteunend bewijs verstrekkenBinnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het bericht over het geschil

Als een koper een betalingsgeschil opent omdat het object niet is ontvangen of de transactie niet is herkend

Als een koper een betalingsgeschil opent omdat het object niet is ontvangen of de transactie niet is herkend, wordt de verkoper gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Bewijs van levering op het adres dat de koper tijdens de betaling heeft verstrekt of
 • Bewijs dat de koper het object heeft opgehaald

Als eBay constateert dat het object is geleverd of opgehaald:

 • We vragen geen vergoeding van de verkoper voor het betwiste bedrag, zelfs niet als de betaalinstelling besluit dat de koper recht heeft op een terugbetaling.
 • We schelden de geschilkosten van de verkoper kwijt of betalen deze terug.

Bewijs dat object is geleverd

Trackinggegevens van een expediteur waaruit het volgende blijkt:

 • De leveringsstatus 'Geleverd' (of gelijkwaardig in het land waar het object is geleverd)
 • De leveringsdatum
 • Het adres van de ontvanger dat overeenkomt met het adres op de pagina Bestelgegevens, inclusief de plaats/provincie of postcode (of een internationale equivalent)
 • Bewijs van bevestiging via handtekening, geüpload als afbeelding tijdens het bezwaar tegen het betalingsgeschil, voor bestellingen met totale kosten van € 550 of meer. Meer weten over onze vereisten voor bevestiging via handtekening?

Bewijs dat object is opgehaald

Bij objecten die de koper rechtstreeks bij de verkoper heeft opgehaald, kan het ontvangstbewijs het volgende bevatten:

 • Een kopie van de bestelgegevens van eBay, ondertekend door de koper op het moment dat het object wordt opgehaald

Als een koper een betalingsgeschil opent omdat het object niet overeenkomt met de beschrijving

Als een koper een betalingsgeschil opent omdat het ontvangen object niet overeenkomt met de beschrijving, wordt de verkoper gevraagd bewijs te verstrekken voor het bezwaar tegen het betalingsgeschil, zoals foto's waaruit de staat van het object vóór verzending blijkt.

Bij het besluit over verkopersbescherming kijkt eBay of er sprake is van een van de volgende gevallen:

 • De verkoper heeft via eBay een volledige terugbetaling overgemaakt aan de koper.
 • Een soortgelijk geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay voor dezelfde transactie is:
  • beslist in het nadeel van de koper of
  • opgelost met een volledige terugbetaling aan de koper.

Als eBay besluit dat de transactie in aanmerking komt voor bescherming:

 • We vragen geen vergoeding van de verkoper voor het betwiste bedrag, zelfs niet als de betaalinstelling besluit dat de koper recht heeft op een terugbetaling.
 • We schelden de geschilkosten van de verkoper kwijt of betalen deze terug.

Geschilkosten, vastgehouden betalingen en vergoedingen

Geschilkosten

Wanneer een koper een betalingsgeschil indient, moet de verkoper geschilkosten betalen als hij of zij het geschil betwist of er niet op reageert, en als blijkt dat de verkoper verantwoordelijk is voor het betwiste bedrag. Als het geschil in aanmerking komt voor verkopersbescherming bij betalingsgeschillen, hoeft de verkoper geen geschilkosten te betalen.

Vastgehouden betalingen aan verkoper

Op het moment dat de koper een betalingsgeschil indient, kan eBay het tegoed van de verkoper vasthouden, zoals beschreven in de Betalingsvoorwaarden. De blokkering kan maximaal 30 kalenderdagen duren.

Vergoedingen door verkoper aan eBay

Zoals beschreven in dit beleid, kan eBay besluiten dat de verkoper niet in aanmerking komt voor verkopersbescherming bij betalingsgeschillen. Als de verkoper niet in aanmerking komt en de betaalinstelling van de koper besluit dat de koper recht heeft op terugbetaling, vraagt eBay de verkoper om een vergoeding in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst en Betalingsvoorwaarden.

We vorderen de vergoeding als volgt terug:

 • We schrijven het bedrag van de terugbetaling af van de uitbetalingen die nog niet zijn voldaan aan de verkoper, of
 • Als de verkoper onvoldoende tegoed voor de terugbetaling heeft, schrijven we de terugbetaling af van de uitbetalingsrekening van de verkoper

Als eBay de vergoeding niet kan innen, behouden we ons het recht voor om andere middelen te kiezen.

Bezwaren en dubbele claims

Bezwaren

Als eBay constateert dat een verkoper niet in aanmerking komt voor verkopersbescherming bij betalingsgeschillen, kan de verkoper bezwaar indienen door contact met eBay op te nemen binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de uitkomst van het betalingsgeschil is medegedeeld. Als onderdeel van de beoordeling van een bezwaar kunnen we de verkoper vragen aanvullende informatie te verstrekken.

eBay behoudt zich het recht voor om definitieve beslissingen te nemen.

Dubbele claims

Kopers kunnen niet meer dan één oplossing gebruiken om een terugbetaling te krijgen. Als een koper een betalingsgeschil opent bij de betalingsinstelling, moet de verkoper daarop reageren. eBay sluit eventuele openstaande annuleringen van bestellingen, meldingen dat een object niet is aangekomen en retouraanvragen of geschillen onder de Geld-terug-garantie van eBay voor dezelfde transactie.

Overige voorwaarden en gerelateerd beleid

 • eBay kan de contactgegevens van een verkoper verstrekken aan de betalingsinstelling of de koper in overeenstemming met onze Betalingsvoorwaarden en zoals beschreven in onze Privacyverklaring
 • De verkoper verleent eBay zo nodig toegang tot de verzendgegevens van de relevante expediteur om de levering van een object te verifiëren
 • In sommige gevallen kan de betaalinstelling een gesloten betalingsgeschil weer openen. In dat geval informeert eBay de verkoper en kan eBay de verkoper om aanvullende informatie vragen om het geschil aan te vechten

Nuttige links

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.